×

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Informacje prasowe

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY POSTANOWIENIA SĄDU APELACYJNEGO

26.07.2018

W postanowieniu wydanym przez Sąd I Instancji, sąd zabezpieczył nie tylko Spółkę ale i Pracowników oraz same Związki Zawodowe przed ewentualnymi trudnymi do przewidzenia skutkami strajku, które mogłyby być nieodwracalne i niebezpieczne dla LOT.
Przypominamy, iż kwestie legalności referendum strajkowego i ewentualnego strajku zgodnie z pozwem LOT-u nadal pozostają nierozstrzygnięte, a argumenty podnoszone przez LOT są przedmiotem badania Sądu Okręgowego. 
Sąd Apelacyjny – cofając zabezpieczenie – zwrócił uwagę na bezpośrednią odpowiedzialność Związków Zawodowych za ewentualną akcję strajkową, która nadal może zostać uznana za nielegalną. Jednocześnie pouczył Związki Zawodowe, że w swoich działaniach powinny kierować się zasadą proporcjonalności i adekwatności do przedmiotu toczonego sporu. 
Przypominamy, że przedmiot sporu wszczętego w 2013 roku między Związkami Zawodowymi a Pracodawcą w świetle kolejnych wyroków Sądu Najwyższego nie istnieje.

Składając wniosek o Zabezpieczenie Spółka zrobiła wszystko, żeby ochronić LOT, naszych Pasażerów, wszystkich Pracowników i same Związki Zawodowe przed nieodwracalnymi i szkodliwymi skutkami działań strajkowych. Niezależnie od decyzji Sądu Apelacyjnego w LOT nadal trwa dialog z Pracownikami i Związkami Zawodowymi na temat nowych zasad wynagradzania.