×

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Informacje prasowe

Oświadczenie PLL LOT i Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego

28.10.2018

Wspólne oświadczenie PLL LOT i Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego informujące o zawieszeniu akcji strajkowej i przystąpieniu do dalszych rozmów:

„Mając na uwadze deklarację złożoną w dniu 26 października 2018 r. przez Pana Bartosza Piechotę, Członka Zarządu PLL LOT S.A. o woli pracodawcy przywrócenia do pracy Pani Moniki Żelazik, Przewodniczącej ZZPPiL, Pana Adama Rzeszota, Przewodniczącego ZZPK PLL LOT S.A. oraz pozostałych 66 Pracowników Spółki zwolnionych z powodu strajku, który rozpoczął się 18 października 2018 roku oraz deklarację o cofnięciu udzielonej dnia 3 października 2018 r. kary nagany kpt. Adamowi Rzeszotowi, jak również cofnięcia roszczeń pieniężnych kierowanych do Pracowników, którzy brali udział w strajku, strony ustalają zawieszenie strajku do dnia 29 października 2018r. do godziny 14:00 celem  wypracowania porozumienia. W celu kontynuowania negocjacji Strony spotkają się rano w poniedziałek, 29 października 2018 roku o godzinie 8:00 w siedzibie PLL LOT S.A.”

Informacje dla pasażerów podróżujących w dniu 28/10

28.10.2018

W dniu 28 października w związku z nielegalną akcją strajkową dwóch związków zawodowych działających w LOT zostały odwołane następujące rejsy:

Informacje dla pasażerów podróżujących w dniu 27/10

27.10.2018

W dniu 27 października w związku z nielegalną akcją strajkową dwóch związków zawodowych działających w LOT zostały odwołane następujące rejsy:

Informacje dla pasażerów podróżujących w dniu 26/10

26.10.2018

W dniu 26 października w związku z nielegalną akcją strajkową dwóch związków zawodowych działających w LOT zostały odwołane następujące rejsy:

Bartosz Piechota dołącza do Zarządu PLL LOT S.A.

25.10.2018

Rada Nadzorcza PLL LOT S.A. podjęła dziś decyzję o oddelegowaniu członka Rady Nadzorczej pana Bartosza Piechoty do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu PLL LOT S.A.

Panu Bartoszowi Piechocie powierzone zostało zadanie prowadzenia dialogu społecznego oraz negocjacji z protestującymi Związkami Zawodowymi.

Bartosz Piechota jest adwokatem, ekspertem w zakresie rozwiązywania sporów. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Cardiff University Law School. Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu doradztwa prawnego na rzecz największych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w szczególności w zakresie rozwiązywania sporów i restrukturyzacji oraz prawa korporacyjnego. Od lat zaangażowany społecznie w doradztwo prawne osobom potrzebującym. W Radzie Nadzorczej PLL LOT S.A. zasiada od grudnia 2016 roku.

Propozycja kompromisu ze strony Zarządu LOT-u

25.10.2018

Warszawa, 25 października 2018 r. – Zarząd chcąc osiągnąć porozumienie i zakończyć trwającą od ośmiu dni niezgodną z prawem akcję protestacyjną, przedstawił właśnie strajkującym propozycję kompromisu. Mamy nadzieję, że otworzy to drogę do porozumienia.

Poniżej zamieszczamy pełną treść propozycji:

Bezpieczeństwo oraz zaufanie Pasażerów zawsze jest absolutnym priorytetem linii lotniczych LOT. Zarząd nie może pozwolić na wystawianie tych wartości na szwank przez sytuację generowaną obecnym strajkiem. Dlatego w imię właśnie tych wartości oraz w trosce o setki naszych pracowników Zarząd LOT przedstawia niniejszą propozycję.

1. Deklarujemy podjęcie rozmów w kwestiach podniesionych przez protestujących - po zakończeniu niezgodnej z prawem akcji protestacyjnej.

2. Osoby, które wzięły udział w akcji i otrzymały zwolnienia dyscyplinarne mogą wrócić do pracy na nowe umowy o pracę.

2a. Deklaracja ta nie dotyczy osób, które trakcie akcji poprzez sms-y oraz inne środki przekazu naruszały dobra osobiste innych osób, w tym kolegów z pracy.

3. Zarząd deklaruje, że w przypadku zakończenia akcji strajkowej, uczestnicy nie zostaną obciążeni jej kosztami finansowymi i dyscyplinarnymi.

3a. Deklaracja ta nie obejmuje przewidzianej prawem odpowiedzialności organizatorów akcji strajkowej podjętej niezgodnie z postanowieniami sądu RP.

4. Zarząd deklaruje gotowość rozmów na wszelkie inne tematy newralgiczne dla pracowników PLL LOT – o ile będą prowadzone w ramach obowiązującego prawa oraz przepisów dot. relacji pracowniczych.

Punkty 2a i 3a wynikają nie z woli Zarządu a z konieczności przestrzegania obowiązujących w RP przepisów prawa.