×

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

RODO – Klauzula Informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Administrator danych:

Administratorem Twoich danych osobowych są Polskie Linie Lotnicze LOT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 43, 02-146 Warszawa, KRS: 0000056844, tel.: +48 22 577 77 55, email: lot_info@lot.pl (PLL LOT S.A.).

Inspektor Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych to osoba, do której możesz się zwrócić w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pisemnie na adres naszej siedziby (podany powyżej) lub za pośrednictwem adresu email: iod@lot.pl.

Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1) Przesyłanie na podany adres email notek prasowych lub wykonywania połączeń telefonicznych na podany numer telefonu zawierających szczegóły oferty PLL LOT S.A., na podstawie Twojej zgody;

2) Przesyłanie na podany adres email notek prasowych lub wykonywania połączeń telefonicznych na podany numer telefonu zawierających szczegóły oferty podmiotów powiązanych z PLL LOT S.A. tj. spółkom z grupy kapitałowej LOT, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez stronę trzecią, jakim jest możliwości przesyłania informacji prasowych dotyczących spółek z grupy kapitałowej;

3) Przesyłanie na podany adres email notek prasowych  dotyczących partnerów biznesowych PLL LOT S.A. lub wykonywania połączeń telefonicznych na podany numer telefonu,  zawierających aktualną ofertę partnerów biznesowych, na podstawie Twojej zgody;

3) Wykorzystanie danych w celach statystycznych, analitycznych i raportowych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest badanie sposobu korzystania z usług oraz dostosowywanie ich do potrzeb pasażerów i użytkowników strony lot.com.

Wycofywanie zgody:

W każdej chwili masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie wysyłki notek prasowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wysyłki notek prasowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody przed jej wycofaniem.

Kategorie odbiorców:

Twoje dane osobowe mogą być przekazane:

1)         podmiotom powiązanym z PLL LOT S.A. tj. spółkom z grupy kapitałowej LOT;

2)         podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz PLL LOT S.A. (np. dostawcom usług informatycznych). Dane będą przekazane wyłącznie w zakresie w jakim niezbędne jest to do świadczenia tych usług. Podmioty te działają na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami;

3)         podmiotom organizującym wydarzenia i konkursy, gdzie PLL LOT S.A. jest partnerem biznesowym.

Przekazywanie danych
do państw spoza EOG:

 

 

W związku z faktem współpracy PLL LOT S.A. z jej podmiotami powiązanymi i usługodawcami mającymi siedzibę poza EOG, Twoje dane osobowe mogą być przekazane do następujących państw niebędących członkami EOG: USA, Kanada, Singapur, Japonia, Korea Południowa, Chiny, Kazachstan, Ukraina, Szwajcaria, Rosja, Macedonia).

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych do państw, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, PLL LOT S.A. stosuje [standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c) RODO.] Klauzule są dostępne w Internecie, na stronie Komisji Europejskiej (ec.europa.eu) lub w siedzibie PLL LOT S.A. (do wglądu).

Okres przechowywania:

1)      w celu przesyłania  informacji prasowej sporządzonej przez PLL LOT S.A. i partnerów biznesowych, w tym informacje o wprowadzanych na rynek ofertach specjalnych – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody,

2)      w celu przesyłania  informacji prasowej sporządzonej przez podmioty powiązane z PLL LOT S.A. tj. spółki z grupy kapitałowej LOT, w tym w szczególności informacje o wprowadzanych na rynek ofertach specjalnych – do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

3)      w celach statystycznych, analitycznych i raportowych –nie dłużej niż do czasu odwołania zgody.

Twoje uprawnienia:

 

 

Zgodnie z RODO przysługują Ci następujące uprawnienia, które możesz realizować przez kontakt z PLL LOT S.A. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1)      prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych, tj. uzyskania od PLL LOT S.A. informacji o przetwarzanych danych lub żądanie przekazania ich kopii,

2)      prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które Cię dotyczą i żądanie ich poprawienia lub aktualizacji,

3)      prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych; PLL LOT S.A. ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo,

4)      prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,

5)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie PLL LOT S.A. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją,

6)       prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)