×

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny LOT.com. Jeżeli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Polityka środowiskowa

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Codziennymi działaniami staramy się budować linię lotniczą, którą pasażerowie chcą latać, z którą partnerzy chętnie współpracują, i dla której warto pracować. Dbamy o kwestie pracownicze, społeczne i etyczne. Niezwykle bliskie są nam działania prozdrowotne, edukacyjne i prośrodowiskowe. Ponieważ przykładamy szczególną wagę do zagadnień związanych z ekologią i zmianami klimatu ustanowiliśmy politykę środowiskową, która określa nasze zobowiązania i cele w tym zakresie.

W myśl polityki zrównoważonego rozwoju, w której dobro klienta, rozwój ekonomiczny, ochrona środowiska i zaangażowanie w działalność społeczną są najważniejszymi elementami, zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszej działalności w zakresie ochrony środowiska.

Prowadząc naszą działalność deklarujemy dążenie do zmniejszenia wpływu na środowisko poprzez:

1. Postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie ochrony środowiska oraz wewnętrznymi regulacjami.

2. Redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez ciągłe doskonalenie i wdrażanie procedur dotyczących wykonywania operacji lotniczych.

3. Poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko.

4. Współpracę z IATA w zakresie wyznaczania kierunków i celów dla branży lotniczej ograniczających jej negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

5. Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami polegającej w pierwszej kolejności na zapobieganiu powstawania odpadów, redukowaniu ich ilości poprzez wykorzystywanie produktów wielokrotnego użytku, a ostatecznie przekazanie do odpowiedniego procesu odzysku bądź unieszkodliwienia.

6. Ograniczenie użycia produktów z plastiku na rzecz zamienników biodegradowalnych.

7. Efektywne wykorzystywanie mediów i materiałów biurowych oraz dążenie do ograniczania ich zużycia z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz najlepszych dostępnych praktyk.

8. Podnoszenie świadomości ekologicznej wszystkich pracowników i współpracowników oraz angażowanie ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska w codziennej pracy.

9. Promowanie zachowań prośrodowiskowych wśród naszych klientów, dostawców i podwykonawców poprzez uświadamianie ich o odpowiedzialności za środowisko oraz proponowanie konkretnych działań służących ochronie środowiska.

10. Stosowanie w procesach zakupowych kryterium ekologiczności.